Kategorie
Zboží podle Feng Shui elementů

Pět elementů tvoří spojení základních energií, které tvoří vesmír. Cílem našeho snažení podle starého učení Feng shui je harmonie všech elementů. Pokud dojde v interiéru nebo exteriéru k přebytku nebo nedostatku nějaké energie, dochází k nerovnováze, která se může v člověku vyvolávat negativní pocity, disharmonii v těle, vztazích nebo v materiální oblasti života. Těmto negativním důsledkům lze zabránit doplněním nápravných prostředků, které svým materiálem, tvarem, barevností vyzařují potřebnou energii. Jednotlivé elementy jsou mezi sebou svázány vzájemnými vazbami, které je třeba respektovat a využít k vytvoření žádoucího účinku.

Základní elementy: dřevo, oheň, země, kov, voda.

Nejdůležitější vzájemné vztahy:

  • Dřevo podporuje oheň, oheň vyživuje zemi, země vyživuje kov, kov dává sílu vodě, voda vyživuje dřevo.
  • Dřevo vysiluje vodu, voda oslabuje kov, kov vysiluje zemi, země je vyživována ohněm, oheň oslabuje dřevo.
  • Dřevo ovládá zemi, oheň ovládá kov, země ovládá vodu, kov ovládá dřevo, voda ovládá oheň.  
Cyklus elementů
Vzájemné působení elementů Feng Shui
Upřesnit hledání:
Zobrazit:
Řadit podle: